Location
  •  
  •  
  •  
 
contact us

Location

Location

 

 

1. ใกล้ทางขึ้นลง กรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) และจุดพักรถชลบุรี

2. สะดวกถนนใหญ่ บางปะกง-ฉะเชิงเทรา, ถนน บางนา-ตราด

3. นิคมอุตสาหกรรม TFD, Welgo, อมตะนคร

4. แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น จุดชมวิวริมแม่น้ำบางปะกง เมืองท่าสะอ้าน ปากอ่าว

5. สถานที่สำคัญเช่น สถานีตำรวจแสนภูดาษ อำเภอบางปะกง วัดเขาดิน วัดผานิตาราม วัดหลวงพ่อโสธร

6. ใกล้โรงเรียนและโรงพยาบาลต่างๆ และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Big C, Lotus express

Copyright c 2017 SRITHEPTHAIPATTANA. All Rights Reserved. Design by DiTC Co.,Ltd.